Affiliate

Hướng dẫn mời bạn bè của bạn
Lấy mã giới thiệu
Lấy mã giới thiệu

Đăng ký và nhận mã giới thiệu

Mời bạn bè

Mời bạn bè của bạn đăng ký thông qua liên kết giới thiệu và nhận phần thưởng khi họ hoàn thành mỗi giao dịch.

Nhận thưởng

Mỗi bạn bè đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được 1 lượt quay và một voucher 20,000đ!

Điều kiện

1. Những tài khoản được hệ thống xác định là tài khoản sao chép của các tài khoản khác sẽ không được dùng để tính hoa hồng.

2. Hoa hồng chỉ được tính khi người có người đăng ký thành công

3. Việc xác định xem ai là người giới thiệu của một người dùng phụ thuộc hoàn toàn vào link giới thiệu. Nếu một người dùng nhấp vào nhiều link ref khác nhau thì chỉ có link ref cuối cùng họ nhấp vào trước khi tạo tài khoản là có hiệu lực.

4. Giftcard247 giữ quyền quyết định cuối cùng trong việc tước bỏ hoặc trao hoa hồng trong các trường hợp cụ thể và quyền chỉnh sửa chương trình giới thiệu bất kì lúc nào.

Link giới thiệu
Link giới thiệu