Mua Amazon bằng Việt Nam Đồng

AMAZON ECODE

Bạn cần mua bao nhiêu?
VND
Có thể thương lượng giá khi giao dịch.
Đăng nhập để mua
Mua ngay và bắt đầu chat với giftcard247.
Điều khoản

ECODE
Thông tin offer

AMAZON ECODE

  • Rate17,000
  • Số lượng tối thiểu25
  • Số lượng tối đa500
401
4
KYC verified
Address verified
Email verified
Phone verified
Feedback
Thông tin chi tiết

Mua Gift Card Amazon? Cách sử dụng Gift Card amazon us

1. Amazon Gift Card là gì?

Amazon Gift Card  là một thẻ quà tặng, thẻ trả trước của Amazon dùng để thanh toán trên trang amazon. Amazon Gift Cards AMZ có nhiều mã thẻ, mỗi mã có thể được quy đổi thành $25, $50, $100, $500… 

mua gift card amazon
Thẻ Amazon Gift Card là gì?

2. Hướng dẫn cách sử dụng Amazon Gift Card 

Thông thường, có 2 loại thẻ được dùng để thanh toán khi mua hàng trên Amazon: thẻ vật lý và thẻ kỹ thuật số. Quy trình thực hiện thanh toán cho các giao dịch mua hàng trên Amazon bằng thẻ kỹ thuật số Amazon Gift Card rất đơn giản:

Bước 1: Cạo phần đen ở mặt sau của thẻ quà tặng để lấy mã thẻ hoặc sử dụng ứng dụng Amazon trên điện thoại thông minh của bạn để đọc mã vạch

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Amazon của bạn

Bước 3: Chọn mục “Your Account” để điền thông tin của bạn

Bước 4: Tại mục “Gift Card” có 3 lựa chọn bạn cần lưu ý:

View Gift Card Balance and Activity: Xem thông tin tài khoản và lịch sử giao dịch Gift Card

Redeem a Gift Card: Nạp thẻ vật lý

Reload your Gift Card Balance: Nạp thẻ kỹ thuật số

Bước 5: Với 3 sự lựa chọn ở trên, bạn nên chọn Redeem a Gift Card hoặc Reload your Gift Card Balance để nạp thẻ Amazon Gift Card.

Bước 6: Mua Hàng Trên Amazon Bằng Gift Card của mình rồi tiến hành đặt mua hàng trên Amazon

Lưu ý: Sử dụng gift card amz us có rủi ro tương đối cao

Xem thêm tại mục Hướng dẫn trên trang web giftcard247.io

Xem thêm