Mua TARGET bằng Việt Nam Đồng

Target

Bạn cần mua bao nhiêu?
VND
Có thể thương lượng giá khi giao dịch.
Đăng nhập để mua
Mua ngay và bắt đầu chat với giftcard247.
Điều khoản

Đã check đầy đủ balance. Sử dụng trong vòng 30 phút
Thông tin offer

Target

  • Rate22,000
  • Số lượng tối thiểu50
  • Số lượng tối đa500
401
4
KYC verified
Address verified
Email verified
Phone verified
Feedback
Thông tin chi tiết
Xem thêm