Vòng quay may mắn

Hướng dẫn

- Nhận 1 lượt quay khi đăng ký tài khoản hoặc giới thiệu bạn bè qua link giới thiệu trong thời gian từ 20-25/6

- Phần thưởng voucher hiển thị và sử dụng khi mua hàng. Hạn sử dụng đến 25/6.

- Phần thưởng Mỹ phẩm liên hệ trực tiếp Admin để nhận thưởng

Play Play

Quay thử miễn phí.
đăng nhập để quay thật.

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Quochao244 Voucher 30,000 25/06/2023 14:27
hieubui2709 Voucher 10,000 25/06/2023 11:15
Annaopen Voucher 10,000 24/06/2023 17:26
lovedu53 Voucher 20,000 24/06/2023 12:24
MinhTung Voucher 30,000 26/06/2023 09:34
Haichaumdf Voucher 10,000 23/06/2023 14:37
boy88ngoan Voucher 30,000 22/06/2023 09:25
Vanh1709 Voucher 10,000 22/06/2023 09:19
Vanh1709 Thêm 1 lượt quay 22/06/2023 09:18
Dhn92 Voucher 10,000 21/06/2023 16:57
ouiboo227 Voucher 30,000 20/06/2023 21:31
linh2911 Voucher 30,000 20/06/2023 16:09
MinhTung Voucher 30,000 20/06/2023 09:12
duongthien Voucher 50,000 20/06/2023 08:42

- Nhận 1 lượt quay khi đăng ký tài khoản hoặc giới thiệu bạn bè qua link giới thiệu trong thời gian từ 20-25/6

- Phần thưởng voucher hiển thị và sử dụng khi mua hàng. Hạn sử dụng đến 25/6.

- Phần thưởng Mỹ phẩm liên hệ trực tiếp Admin để nhận thưởng